Jakie są różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym i finansowym?

Zgodnie z przepisami podatkowymi rozróżnia się dwa rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. W zależności od potrzeb przedsiębiorcy wybiera ten dla niego korzystniejszy podatkowo. Poniżej postaramy się wyjaśnić różnice między nimi.

Leasing operacyjny

Przedmiot umowy leasingu np. samochód, należy do majątku leasingodawcy np. firmy udzielającej leasingu. Oznacza to, że na udzielającym kredytu spoczywa obowiązek odpisu amortyzacyjnego. Korzystający ponosi koszty uzyskania przychodu w postaci rat leasingowych, wraz z doliczonym podatkiem VAT i opłatą wstępną. Po zakończeniu umowy, leasingobiorca ma prawo do wykupu przedmiotu leasingu np. samochodu.

Leasing finansowy

Przedmiot umowy leasingu będzie zaliczony do majątku leasingobiorcy. Czyli odwrotnie jak ma to miejsce w leasingu operacyjnym. Co oznacza, że leasingobiorca musi dokonywać odpisu amortyzacyjnego. Tylko część odsetkowa raty leasingowej może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo podatek VAT należy opłacić z góry wraz z pierwszą ratą. Po zakończeniu umowy leasingobiorca staje się właścicielem danego przedmiotu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *